Betel Pinsemenighet, Nittedal – historikk

1935
Pinsevennene begynte sitt virke i Nordre Nittedal. Det var med teltmøter v/Nittedal jernbane-stasjon.

1939
Fra dette året ble det holdt faste møter.

1941
Bønnering under Filadelfia, Oslo ble ordnet.

1950
25. juni ble Betel Pinsemenighet stiftet med 22 medlemmer.

Eiendommen ”Solheim” i Sørliveien 8, like ved Nittedal jernbanestasjon ble kjøpt. Det huset som sto på eiendommen ble satt i stand slik at det kunne holdes møter der. Forsamlingslokalet var i 1. etasje. 2. og 3. etasje ble leid ut til privatpersoner og etter hvert til vaktmesterfamilie.

1975
Etter at eiendommen i Sørliveien 8 var delt i to eiendommer, ble huset og den ene delen av eiendommen solgt og bygging av nytt lokale på den andre eiendommen påbegynt.

1976
23. mai ble det holdt innvielsesfest i det nye lokalet.

1976 – d.d.
Menigheten har fortsatt sine møter i dette lokalet. Lokalet har i mange år vært leid ut til Sørliveien barnehage på dagtid. I tillegg leier også Nittedal kirke dette lokalet til mange aktiviteter som barnearbeid, ungdomsarbeid og gudstjenester.

Ledelse av menigheten
I årene fra 1950 – 2013 har menighetens leder hatt full stilling i arbeidslivet og vært leder for menigheten i tillegg, uten kompensasjon for dette. Det har i alt vært 10 forskjellige ledere i disse årene.

Søndagsskole og juniorarbeide
Fra menigheten ble stiftet i 1950 og til 1992 ble det drevet søndagsskole. Juniorarbeide har det også vært drevet i flere år etter 1976.

Misjonsstøtte
Menigheten har gitt økonomisk støtte til misjonsarbeid i (den gang) Belgisk Kongo, Japan, Brasil, Portugal, Mikronesia, Spania, Paraguay og Filippinene.

2014 – dagens situasjon
Antall medlemmer: 10.
Forstander: Ole Martin Bråten.
Faste samlinger pr. mnd.: 2 søndagsmøter, 1 bønn og lovsang, 1 bibelstudiegruppe.
Misjonsstøtte: Hogar Norma i Paraguay og Fire and Harvest på Filippinene.