Vår visjon er:

- Å være en menighet der vi som Guds barn elsker, ærer og tilber vår himmelske Far og vår frelser Jesus Kristus.

- Sammen ønsker vi å arbeide for at mennesker i vår region skal bli kjent med Jesus, og komme inn i et varmt og inkluderende menighetsfellesskap.  Å være en menighet der vi oppmuntrer og hjelper hverandre til å leve som Jesu etterfølgere.

-Vårt oppdrag er Jesu ord i Bibelen, om å gå ut og gjøre mennesker til hans disipler, idet vi døper dem og lærer dem å ta vare på alt det han har befalt. (Matt 28:18-20)